GO SWIM KONCEPT

GO SWIM KONCEPT - personalizirano, sistematično, pregledno in zabavno pridobivanje ter nadgrajevanje plavalnih sposobnosti. Primerno za vse starostne skupine in različno sposobne plavalce ter neplavalce.

GO SWIM KONCEPT se prilagodi vsakemu posamezniku ter z upoštevanjem specifičnih lastnosti posameznega plavalca določi njegov profil. Plavalce se razvrsti v 7 različnih in najpogostejših profilov. Za vsak posamezen profil plavalca je oblikovan program učenja, ki stremi k izboljšanju prepoznanih pomanjkljivosti in osvajanju novih znanj. S tem dosežemo, da plavalec lažje in hitreje napreduje. Tako ostaja tudi visoko motiviran, saj ne izgublja časa za vaje, ki mu ne koristijo.

GO SWIM KONCEPT teži k pravilnemu in postopnemu osvajanju plavalnih sposobnosti s čimer se izognemo neefektivnemu plavanju, vodnemu uporu, oteženemu dihanju in poškodbam. Plavalne sposobnosti se osvajajo v točno določenem vrstnem redu, progresivno, od lažjih k težjim, od enostavnih h kompleksnejšim. Za učenje posamezne plavalne tehnike je primarno potrebno obvladati posamezne elemente plavanja.

Koncept GO SWIM je specifičen personaliziran način učenja plavanja, ki se prilagodi vsakemu posamezniku. Primeren je za vse starostne skupine in različno sposobne plavalce in neplavalce. - Matjaž Markič

GO SWIM KONCEPT vključuje tudi osebno plavalno izkaznico GOSWIM ID, s katero beležimo osvojene plavalne sposobnosti ter tako sledimo napredku in razvoju plavalčevega znanja. Tako imajo plavalci in starši mlajših plavalcev nenehno vpogled o trenutnem stanju in že osvojenih plavalnih sposobnostih. GOSWIM ID motivira plavalce k osvajanju zahtevnejših, še neosvojenih plavalnih elementov, plavalnih tehnik.

GO SWIM KONCEPT poskrbi, da učenje plavanja ni nikoli dolgočasno, saj vključuje neskončno mnogo raznovrstnih vaj in zabavnih iger s pomočjo katerih se osvajajo nove veščine. Vadba poteka v sproščenem vzdušju katerega cilj je, da se vsak plavalec med vadbo počuti prijetno in trening zapusti nasmejan!