PROGRAM

Program PLAVALNE ŠOLE GO SWIM je namenjen vsem starostnim skupinam in različno talentiranim plavalcem ter neplavalcem. Izvaja se ločeno za predšolske otroke od četrtega do šestega leta starosti – GO SWIM KIDS, za šolsko mladino od sedmega leta starosti naprej – GO SWIM YOUTH ter za odrasle – GO SWIM ADULTS. Poleg starosti se pri razvrščanju v skupine upošteva plavalno predznanje. Poleg programa plavalne šole se bodo izvajale plavalne delavnice, ki bodo nadgradile programske vsebine.

PROGRAM PLAVALNE ŠOLE
– določanje plavalnega predznanja posameznika
– razvrščanje v skupine po plavalnem predznanju
– spoznavanje in pravilno učenje vseh elementov plavanja
– sistematično spremljanje plavalnega napredka z osebno plavalno izkaznico GO SWIM ID
– osvajanje sposobnosti, ki vodiju k napredovanju v boljšo skupino
– 1001 vaja in zabavne igre
– izvajanje treningov v skupini in individualno
– sodelovanje s Plavalno zvezo Slovenije in Fakulteto za šport

VSEBINA PLAVALNIH DELAVNIC
– plavaj in tekmuj z evropskim prvakom
– plavalni gostje (obisk najuspešnejših plavalcev in trenerjev)
– nasveti športnega psihologa
– zdrav življenjski slog (prehrana, gibanje, moč pozitivnega mišljenja, ipd.)
– dihanje in dihalne vaje